Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Giżycku

  • s1
  • s2
  • s3

Aktualności

Podczas spotkania podsumowującego 11 grudnia, uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach komputerowych.
Informacja na temat serwisu laptopów
piątek 27 listopada 2015
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w terminie 28 listopada - 18 grudnia 2015 r. będzie przeprowadzana konserwacja oraz aktualizacja oprogramowania w Państwa laptopach (przekazanych w ramach...
W czwartek 22 października kolejnym mieszkańcom Giżycka przekażemy bezpłatnie komputery w ramach „e-Inclusion”. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 10.00 odbędzie się specjalne spotkanie z...
Do Giżycka dotarły komputery
czwartek 24 września 2015
Dziś dotarła do nas dostawa 400 komputerów oraz drukarki. Sprzęt został dostarczony do Urzędu Miejskiego i rozwieziony do szkół oraz jednostek organizacyjnych. Wkrótce sprzęt trafi również do domów...
Wielkość:

1 września rozpoczął się proces rekrutacji 175 beneficjentów do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" zapewniającego dostęp do Internetu osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności. Nabór potrwa do końca września 2014 r.

 

BEZPŁATNY INTERNET, KOMPUTERY I SZKOLENIA
DLA MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA

 

Na zakup 500 komputerów, szkolenia i Internet miasto pozyskało 100% dofinansowania. 175 osób użytkuje już komputery w ramach projektu od końca 2012 roku, wrześniowa rekrutacja obejmuje kolejnych 175 osób, dodatkowo 150 komputerów trafi do szkół i miejskich jednostek. Nabór dotyczy dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osób 50+, niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, samotnych rodziców, uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

 

 

NABÓR DO PROJEKTU: 1 - 30 WRZEŚNIA 2014
DO POBRANIA: Regulamin Formularz zgłoszeniowy Załączniki
Formularze dostępne są również w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim.

 

 

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach projektu jest posiadanie stałego zameldowania na terenie Giżycka, nieposiadanie w gospodarstwie domowym komputera z dostępem do Internetu, spełnianie co najmniej jednego z kryteriów dla grup docelowych wymienionych w § 4 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a nastepnie podpisanie niezbędnych umów na użytkowanie sprzętu i udział w projekcie oraz ukończenie szkolenia komputerowego.

Grupy docelowe projektu:
Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych:
- osoba samotnie gospodarująca - miesięczny dochód nie przekracza 542 zł netto,
- osoba w rodzinie - miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto,
- rodzina pobierająca zasiłek rodzinny - miesięczny dochód netto nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne.
Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz ośrodkiem pomocy społecznej - miesięczny dochód na osobę do 456 zł netto.
Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. W projekcie przewidziano udział osób niepełnosprawnych, które w przeciągu ostatnich 3 lat nie otrzymały zestawu komputerowego w ramach innych form wsparcia (PFRON, inne projekty unijne itp.)
Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł netto.
Rodziny zastępcze
● Samotni rodzice
Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce - przeciętny dochód w rodzinie ucznia na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 1270 zł netto. W przypadku uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej niezbędna będzie opinia dyrektora lub wychowawcy o bardzo dobrych wynikach w nauce i wyróżniającym się zachowaniu za rok 2013/2014, uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie, uczniów szkół pomaturalnych i policealnych do 25 roku życia średnia ocen powinna wynosić co najmniej 4,5.

 

W PRZYPADKU BARDZO DUŻEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU pierwszeństwo udziału będą miały:
● rodziny, w których znajdują się niepełnosprawne dzieci
● gospodarstwa domowe o najniższych dochodach posiadające dzieci i młodzież w wieku szkolnym
● rodziny wielodzietne
● osoby niepełnosprawne


Formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14 w Punkcie Obsługi Klienta (parter pok. 7) oraz na stronie internetowej www.einclusion.gizycko.pl. Wszelkie informacje o projekcie i prowadzonej rekrutacji udzielane są w Biurze Projektu tel. 87 7324 140 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PODCZAS NABORU DO PROJEKTU ZORGANIZOWANE ZOSTANĄ DWA POPOŁUDNIOWE SPOTKANIA INFORMACYJNE 11 i 23 września. Już teraz zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w czwartek 11 września o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Portu Ekomarina Giżycko (ul. Dąbrowskiego 14, budynek główny I piętro). Spotkania odbędą się z udziałem członków biura projektu, którzy będą mogli wyjaśnić sprawy związane z rekrutacją.


Więcej informacji o projekcie zobacz...