Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Giżycku

  • s1
  • s2
  • s3

Aktualności

Podczas spotkania podsumowującego 11 grudnia, uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach komputerowych.
Informacja na temat serwisu laptopów
piątek 27 listopada 2015
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w terminie 28 listopada - 18 grudnia 2015 r. będzie przeprowadzana konserwacja oraz aktualizacja oprogramowania w Państwa laptopach (przekazanych w ramach...
W czwartek 22 października kolejnym mieszkańcom Giżycka przekażemy bezpłatnie komputery w ramach „e-Inclusion”. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 10.00 odbędzie się specjalne spotkanie z...
Do Giżycka dotarły komputery
czwartek 24 września 2015
Dziś dotarła do nas dostawa 400 komputerów oraz drukarki. Sprzęt został dostarczony do Urzędu Miejskiego i rozwieziony do szkół oraz jednostek organizacyjnych. Wkrótce sprzęt trafi również do domów...
Wielkość:

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion  na terenie Gminy Miejskiej Giżycko"

Wartość projektu: 2.896.457,94 zł

 Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowalnych

 Termin realizacji: listopad 2012 - grudzień 2015

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

BEZPŁATNY INTERNET, KOMPUTERY I SZKOLENIA
DLA MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” dotyczy zapewnienia dostępu do Internetu osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności.

Na mocy umowy podpisanej z instytucją zarządzającą 18 lipca 2014r . uzyskamy 2.896.457,94 zł, co stanowi 100% wartości całego projektu, umożliwiającego dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom naszego miasta, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej, bądź niepełnosprawności, są tego pozbawieni.

Projekt przewiduje objęcie 375 gospodarstw domowych oraz 12 jednostek miejskich w Giżycku nieodpłatnym dostępem do Internetu na okres do końca września 2020 r. oraz zaopatrzenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy.

W tym celu zakupionych zostao 575 zestawów komputerowych, z czego 375 trafiło do gospodarstw domowych, zaś pozostałe 200 wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci sprzętu dostępowego do sieci, punktów dostępowych do sieci bezprzewodowych oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi, zostało zlokalizowanych w 12 jednostkach miejskich na terenie Giżycka. W dwóch lokalizacjach przewidziano wykonanie przyłącza do sieci i podłączenie do sieci szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo dla 375 osób z wyłonionych gospodarstw domowych zorganizowane zostały szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach projektu byo posiadanie stałego zameldowania na terenie Giżycka, nieposiadanie w gospodarstwie domowym komputera z dostępem do Internetu, spełnianie co najmniej jednego z kryteriów dla grup docelowych wymienionych w § 4 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a następnie podpisanie niezbędnych umów na użytkowanie sprzętu i udział w projekcie oraz ukończenie szkolenia komputerowego.

Grupy docelowe, które otrzymały komputery i dostęp do Internetu, zostay objęte wsparciem zgodnie z jasnymi kryteriami, określonymi w Działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Grupy docelowe projektu:

Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych:

- osoba samotnie gospodarująca - miesięczny dochód nie przekracza 542 zł netto,

- osoba w rodzinie - miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto,

- rodzina pobierająca zasiłek rodzinny - miesięczny dochód netto nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne.

Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz ośrodkiem pomocy społecznej - miesięczny dochód na osobę do 456 zł netto.

Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. W projekcie przewidziano udział osób niepełnosprawnych, które w przeciągu ostatnich 3 lat nie otrzymały zestawu komputerowego w ramach innych form wsparcia (PFRON, inne projekty unijne itp.)

Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł netto.

Rodziny zastępcze

Samotni rodzice

Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce - przeciętny dochód w rodzinie ucznia na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 1270 zł netto. W przypadku uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej niezbędna będzie opinia dyrektora lub wychowawcy o bardzo dobrych wynikach w nauce i wyróżniającym się zachowaniu za rok 2013/2014, uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie, uczniów szkół pomaturalnych i policealnych do 25 roku życia średnia ocen powinna wynosić co najmniej 4,5.
Jednostek miejskich

W ramach działań koordynacyjnych w zakresie doposażenia i modernizacji jednostek miejskich przewidziano zakup 150 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla następujących placówek:

1. Miejska Biblioteka Publiczna

2. MOSiR w Giżycku - Ekomarina Giżycko

3. Giżyckie Centrum Kultury

4. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej - Świetlica Socjoterapeutyczna

5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka

6. Szkoła Podstawowa nr 6

7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty

8. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

9. Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego

10. Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika

11. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym

12. Przedszkole Miejskie nr 4

Z REALIZACJI PROJEKTU działania zrealizowane, w trakcie realizacji i planowane

Kierownik projektu: Magdalena Fuk tel. 87 7324 120 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie gminy miejskiej Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka