Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Giżycku

  • s1
  • s2
  • s3

Aktualności

Podczas spotkania podsumowującego 11 grudnia, uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach komputerowych.
Informacja na temat serwisu laptopów
piątek 27 listopada 2015
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w terminie 28 listopada - 18 grudnia 2015 r. będzie przeprowadzana konserwacja oraz aktualizacja oprogramowania w Państwa laptopach (przekazanych w ramach...
W czwartek 22 października kolejnym mieszkańcom Giżycka przekażemy bezpłatnie komputery w ramach „e-Inclusion”. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 10.00 odbędzie się specjalne spotkanie z...
Do Giżycka dotarły komputery
czwartek 24 września 2015
Dziś dotarła do nas dostawa 400 komputerów oraz drukarki. Sprzęt został dostarczony do Urzędu Miejskiego i rozwieziony do szkół oraz jednostek organizacyjnych. Wkrótce sprzęt trafi również do domów...
Wielkość:

Burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska w biuletynie informacyjnym  z dnia 22 maja 2014: „Szanowni Państwo, w ubiegłym roku przekazaliśmy naszym mieszkańcom nieodpłatnie 175 komputerów z dostępem do szerokopasmowego internetu w ramach projektu „e-Inclusion”.

Przedsięwzięcie to zrealizowaliśmy z budżetu miasta. Jednak jak się okazuje, dostaniemy z Unii Europejskiej zwrot tych środków.

Otóż w tym roku pozyskaliśmy fundusze unijne na zakup kolejnych 175 komputerów dla mieszkańców i dodatkowych 150 komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci sprzętu dostępowego do sieci, punktów dostępowych do sieci bezprzewodowych oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi trafi do naszych instytucji.

I tak Przedszkole Miejskie nr 4 otrzyma 10 zestawów, Przedszkole Miejskie nr 1 - 10 zestawów, Szkoła Podstawowa nr 4 - 20 zestawów, Szkoła Podstawowa nr 6 - 10 zestawów, Szkoła Podstawowa nr 7 - 10 zestawów. Natomiast do Zespołu Szkół Nr 1 trafi 15 zestawów, zaś po 20 zestawów do Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma 10 zestawów, Giżyckie Centrum Kultury - 5 zestawów, Świetlica Socjoterapeutyczna - 10 zestawów, a port pasażerski Ekomarina dostanie 10 zestawów. Sprzęt komputerowy będzie wykorzystany w szkołach nie tylko przez uczniów i nauczycieli, ale również przez społeczność lokalną, co spowoduje zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w naszym Giżycku.


Drodzy Mieszkańcy, dzięki temu programowi komputery trafią do gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia. Część komputerów przekażemy dzieciom i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce. Szansę na komputer mają też osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, a także osoby z grupy wieku 50 lat i więcej. Dla samotnych rodziców również przekażemy część komputerów.


W sumie Giżycko otrzyma ponad 2,7 mln zł w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na terenie gminy miejskiej Giżycko" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To ogromny sukces giżyckiego samorządu. Dzięki naszym staraniom i zaangażowaniu wielu ludzi, miasto pozyskało 500 komputerów z dostępem do internetu. Przy projekcie pracował zespół pracowników Urzędu Miejskiego. Natomiast pomysłodawczynią i inicjatorką projektów jest pani Magdalena Fuk z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, która opracowała wnioski i pełni rolę kierownika projektu. Wszystkim osobom zaangażowanym przy tym projekcie bardzo serdecznie dziękuję (…)”